Hội thảo góp ý quy định về tập huấn điều lệnh, võ thuật trong CAND

17:23 26/05/2020
Ngày 26/5, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tổ chức Hội thảo xây dựng các Thông tư về Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 19 Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam.


Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp về Thông tư số 10 qui định xử lý vi phạm Điều lệnh CAND; Thông tư số 28 qui định kiểm tra Điều lệnh CAND; Thông tư số 51 quy định chế độ chi tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật và hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND và Thông tư số 30 qui định về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra Điều lệnh CAND. Bốn Thông tư trên đã tạo được sự thống nhất trong công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; kỷ luật, kỷ cương; tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS nhất là CBCS các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuận…

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, đánh giá việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Trong những năm qua, công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND.

Toàn cảnh Hội thảo.

 

V.Đức – H.Giang