Hội thảo Đề tài Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945 - 2015

13:12 27/11/2015
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Đề cương chi tiết Đề tài lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) giai đoạn 1945 - 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn Đề tài chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Viện Sử học Việt Nam; các đồng chí Công an lão thành và nhân chứng lịch sử; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn..

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên soạn Đề tài phát biểu tại Hội thảo.

Thiếu tướng, TS. Đỗ Văn Thuyết, Trưởng Ban Biên soạn trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo Đề cương chi tiết đề tài “Lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945 - 2015”, nêu rõ: Ngày 1-7-2011, Đảng ủy CATW đã ban hành Kế hoạch về việc biên soạn Biên niên sự kiện và Lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945 - 2015 nhằm tổng kết, đánh giá đầy đủ, khoa học về lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ CATW; góp phần giáo dục truyền thống hào hùng của Đảng bộ CATW cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện lịch sử Công an đã khẩn trương tổ chức việc biên soạn; xây dựng Đề cương nghiên cứu, Đề cương khái quát và Đề cương chi tiết lần 1 và tổ chức hai buổi Hội thảo Đề cương khái quát, một buổi Hội thảo Đề cương chi tiết lần 1...

Tại Hội thảo Đề cương chi tiết lần 2, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, các nhà khoa học lịch sử trong và ngoài lực lượng CAND đã góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa đề tài để chuyển sang giai đoạn viết bản thảo...

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, việc triển khai nghiên cứu biên soạn đề tài “Lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945 - 2015” mang tính thời sự và có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc. Bên cạnh giá trị khoa học về lịch sử, kết quả của Đề tài còn tạo cơ sở cho việc biên soạn các công trình lịch sử, công trình khoa học và giảng dạy lịch sử trong các trường CAND , góp phần nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ban Biên soạn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW trong quá trình tổ chức biên soạn nên đã thể hiện một cách có hệ thống và tương đối toàn diện sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối các mặt công tác Công an, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ...Nhấn mạnh thêm về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị, Ban Biên soạn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia đóng góp của các biểu tham dự Hội thảo để hoàn chỉnh đề cương chính thức Đề tài “Lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945 - 2015” trong thời gian sớm nhất…

Hiếu Quỳnh