Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào tiềm thức, hành động của mỗi CBCS Công an

Thứ Hai, 05/03/2018, 10:15
Ngày 5-3, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thư gửi Hội thảo.


Thượng tướng GS, TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội thảo. 

Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND; đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mặc dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Bác luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác. Xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên thăm hỏi, tặng quà cho CBCS. Ngày 11-3-1946, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Bác đã có Sáu điều dạy CAND.

Nhận rõ ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, ngay từ năm 1948, tuy còn rất khó khăn, lực lượng CAND đã phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng lời dạy của Người.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước gian khổ, anh dũng của dân tộc, lực lượng CAND đã thường xuyên duy trì việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CAND gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh to lớn giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Các đơn vị CAND trong cả nước đã có nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, sinh động, dấy lên phong trào thi đua học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác dạy, xây dựng lực lượng CAND với các cấp, các ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội nhân dân tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế lực an ninh nhân dân rộng khắp, đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng  ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong điều kiện đổi mới, hội nhập. 

Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, đề ra các chủ trương lớn và những hình thức, biện pháp cụ thể nhằm đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với nhiệm vụ chiến đấu, công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi CBCS công an. 

Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu bật các chiến công, cống hiến của lực lượng CAND trong chiến đấu, xây dựng Tổ quốc; nêu rõ, lực lượng CAND đã thực hiện đúng lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Công an phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ”; khẳng định kết quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã đi vào tiềm thức, thôi thúc hành động của mỗi CBCS Công an, là kim chỉ nam cho hành động của CBCS CAND và trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhắc nhở một số tồn tại, hạn chế trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương và từng cá nhân cần tiếp tục đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định hội thảo khoa học quốc gia “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là hoạt động khoa học có nội dung sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của CBCS công an đối với Bác, thông qua việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gợi ý 4 vấn đề, đề nghị các đại biểu tham luận, luận giải sâu hơn về: những giá trị lí luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của người đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng CAND; thực tiễn công tác chiến đấu của mỗi CBCS CAND, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng CAND; phân tích đánh giá thực trạng học tập Sáu điều Bác Hồ dạy ở các cấp trong CAND; đề xuất các giải pháp nâng cao việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy lên tầm cao mới...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã công bố thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Người, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; luôn dựa vào quần chúng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân đồng tổ chức Hội thảo khoa học vào đúng dịp này; khẳng định đây là Hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.

Qua thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thông qua Hội thảo và sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sự của Sáu điều  Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng CBCS trong toàn Đảng, toàn dân đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới; đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại gian khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Mỗi CBCS công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ dạy. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình, luôn giữ cho mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với tinh thần làm việc  khẩn trương, tâm huyết và trách nhiệm cao, hội thảo đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra; đề nghị Ban Tổ chức, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư; khẳng định những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ hơn và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh đến 5 nội dung chính mà Hội thảo đã đạt được; khẳng định, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các quy định của Hiến pháp, pháp luật, xuất phát từ thực tiễn công tác, chiến đấu và công tác công an và bám sát chủ đề đã được hội thảo gợi mở, xác định; khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Báo Nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn, các đại biểu đã tham dự, đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các đồng chí trong thời gian tới, biểu dương Tổng cục Chính trị CAND, Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị chức năng thuộc Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, đặc biệt là Tạp chí Công an nhân dân, cơ quan thường trực đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thành công hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo Tạp chí CAND - cơ quan thường trực hội thảo phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo theo các chủ đề mà hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở các báo cáo khoa học tại hội thảo và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo biên tập cuốn sách: “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phát hành nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đề nghị Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài CAND phối hợp với Bộ Công an lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải công khai, rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền.

 Các cơ quan nghiên cứu, các học viện, trường CAND  cần tích cực, chủ động phối hợp với các các đơn vị có liên quan tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, với cốt lõi là Tư cách người Công an cách mạng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; chỉnh lý, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy chính trị, tư tưởng, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Tạp chí CAND phối hợp với các cơ quan tham mưu, chính trị, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân từ kết quả hội thảo này xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để tổ chức nghiên cứu, hội thảo theo chuyên đề chuyên sâu như vận dụng sáng tạo, phát triển Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò của báo chí trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong cán bộ, chiến sĩ và trong nhân dân; tăng cường khả năng giám sát của xã hội, của dư luận, nhân dân và các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng CAND trong việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phù hợp với từng lực lượng, từng địa bàn, lĩnh vực công tác công an gắn với việc học tập, quán triệt tư tưởng, làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh…

Phương Thuỷ
.
.