Tổng kết công tác Khoa học nghiệp vụ Công an năm 2015:

Hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia

11:46 03/12/2015
“Xây dựng luận cứ vững chắc, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an” – là những yêu cầu đặt ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học nghiệp vụ Công an năm 2015, tổ chức tại Hà Nội, sáng 3-12.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu. Ảnh Việt Hưng.

Năm 2015, công tác Khoa học nghiệp vụ Công an đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thực tiễn công tác, chiến đấu, đạt được  nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an. Nội dung nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học phong phú, thiết thực, tập trung vào những vấn đề trọng điểm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự như: an ninh trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, văn hóa – tư tưởng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác bảo đảm an ninh tại các địa bàn chiến lược trọng điểm Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ; đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng…; từ đó đề ra các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nghiên cứu, cụ thể hóa, làm sáng tỏ một số quan điểm cơ bản về an ninh trật tự đã đề ra trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: nội hàm, khái niệm về thế trận an ninh nhân dân, hoàn thiện lý luận trên các lĩnh vực về trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nhiều đề tài khoa học đã nghiên cứu, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, những vấn đề nổi lên trong thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Vấn đề Khoa học và Công nghệ luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, từ sau Hội nghị Khoa học Công an lần thứ 2 (tháng 12/2013), Khoa học nghiệp vụ Công an đã được đổi mới, đạt được kết quả bước đầu. 

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung nghiên cứu giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an.

 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, phát triển lý luận nghiệp vụ. Tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao cho lực lượng Công an; gắn kết công tác nghiên cứu với thực tiễn, coi trọng tính khả thi. 

Nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Bộ Chính trị bổ sung, hoàn thiện chiến lược An ninh quốc gia; xây dựng các chủ trương, chính sách, đối sách đảm bảo an ninh trật tự; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an năm 2016…

Hưng Thủy