Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Thứ Sáu, 08/01/2021, 17:59
Ngày 8/1, Đại tá Vũ Hoài Bắc,  Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chủ trì đối thoại với đoàn viên, thanh niên công tác trong lực lượng Công an toàn tỉnh. 

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh và 200 đoàn viên, thanh niên cùng dự.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, chủ trì đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an.

Tại buổi đối thoại, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Đại tá Huỳnh Văn Thình, lãnh đạo một số đơn vị đã trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an, nhất là trong công tác tuyển sinh, xét chuyển chuyên nghiệp. Công tác xét thi đua, khen thưởng đối với đoàn viên, thanh niên có thành tích trong tham gia hoạt động phong trào.

Lãnh đạo Công an tỉnh chia sẻ thêm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng. Đồng thời nêu rõ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, phản bác những thông tin xấu, độc hại.

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc chia sẻ với các đoàn viên, thanh niên.

Đây cũng là dịp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào... Từ đó, đề ra định hướng, chỉ đạo, động viên kịp thời để cán bộ, chiến sỹ trẻ, đoàn viên, thanh niên an tâm công tác, rèn luyện, từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. 

Đạt Nhân
.
.