Đại hội phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ

17:39 05/07/2021
Ngày 5/7, Hội Phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an tổ chức Đại hội Phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã chủ động, đổi mới trong các phong trào; tổ chức nhiều hoạt động Hội thiết thực, sáng tạo, ý nghĩa, thu hút hội viên tham gia. Công trình phần việc phụ nữ được thực hiện có hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị; quyền lợi của phụ nữ được quan tâm thực hiện.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh cùng Ban chấp Hành hội phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ khoá mới.

Ban chấp hành Hội gương mẫu, tâm huyết với công việc, luôn đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò, đại diện cho quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Kết thúc nhiệm kỳ, Hội phụ nữ đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó có những chỉ tiêu đã đạt vượt định mức mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra.

Tại Đại hội, Hội phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo Đại hội Phụ nữ cấp trên; bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục An ninh Chính trị Nội bộ khoá mới có đủ trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX.

X. Mai