Cụm thi đua số 2 Bộ Công an:

Sơ kết phong trào thi đua Vì ANTQ 6 tháng đầu năm 2016

17:27 19/07/2016
Sáng ngày 19/7, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua số 2 Bộ Công an đã tổ chức Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2016.

Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể sát hợp với đặc thù của đơn vị mình, triển khai thực hiện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới phía Bắc.

Kết quả các mặt công tác cơ bản đều đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Qua phong trào thi đua vì ANTQ đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, có 3524 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các đơn vị đã thảo luận, trao đổi tình hình triển khai, đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình, các làm hay, cách khắc phục tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong tâm 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND đã biểu dương kết quả các đơn vị Cụm thi đua số 2 đạt được và yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát nội dung Chương trình giao ước thực hiện phong trào thi đua của Cụm đã đề ra để tiếp tục thực hiện nội dung thi đua, nghiêm túc đánh giá những nội dung công việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian 6 tháng đầu năm.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND đã biểu dương kết quả các đơn vị Cụm thi đua số 2.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bám sát Luật thi đua khen thưởng bổ sung sửa đổi năm 2013 và sự chỉ đạo của ngành Công an trong công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giữa các đơn vị trong Cụm thi đua để phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Nguyễn Thái – Việt Dũng