Đảm bảo nguồn nhân lực y tế trình độ cao trong CAND

17:49 06/01/2020
Chiều 6-1, Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của đơn vị.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng nghiệp vụ Dược.

Năm 2019 là năm đầu tiên triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Cục Y tế đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; Chỉ thị của Bộ trưởng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các mặt công tác công an, đảm bảo chủ động, toàn diện, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2019, đơn vị đã xây dựng cơ chế làm việc công khai, minh bạch; tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục; phát huy được năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, tạo không khí hăng say làm việc, sáng tạo…

Đồng chí Đại tá Phạm Thị Lan Anh trao Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Sỹ Thanh trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về những vướng mắc, thách thức, đề xuất các giải pháp đổi mới, đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác y tế, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ y tế, cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường toàn ngành và hợp tác quốc tế; tăng cường quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác, thực hiện tốt công tác điều dưỡng - phục hồi chức năng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực y tế trình độ cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới… 
Đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Vân trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đã ghi nhận những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Cục Y tế đã đạt được trong năm 2019 với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác quản lý y tế, bảo vệ môi trường trong lực lượng Công an Nhân dân; đồng thời chỉ ra những tồn tại, định hướng các công tác trọng tâm mà Cục Y tế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, trong năm 2019, Cục Y tế vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ; 1 đơn vị cấp Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở; 4 đơn vị cấp Phòng được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Ngoài ra có nhiều cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

T.D