Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh

13:55 26/12/2018
Ngày 26-12, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục. Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh chủ trì buổi lễ.


Tại buổi lễ đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục gồm 15 người, do đồng chí Trần Xuân Lâm làm Chủ tịch. Chỉ định Uỷ ban kiểm tra lâm thời Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh gồm 3 người, do đồng chí Lê Văn Quyết làm Chủ nhiệm. 

Đại tá Nguyễn Duy Toan và Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND trao quyết định cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh.

Đại tá Nguyễn Duy Toan yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục sớm ổn định tổ chức, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai ngay các hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

Đồng thời, phát động và tổ chức các phong trào thi đua; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng tổ chức Công đoàn Cục vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị…

L.C.