Chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực xổ số điện toán

12:00 08/11/2016
Chiều 7-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Theo đó, có 5 nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp giữa Vietlott và C50, gồm: Thứ nhất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott.

Thứ 2 là phối hợp, trao đổi thông tin trong hoạt động điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott.

Thứ 3 là hỗ trợ kiểm tra, rà quét, đánh giá an ninh, an toàn của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott.

Thứ 4 là trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, các vấn đề về an toàn, bảo mật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số điện toán và biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Và thứ 5 là đào tạo, hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Việc tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Vietlott và C50 sẽ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên toàn quốc.

H.A.