Tây Ninh:

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

11:32 11/03/2015
Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lưu Quang- Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh….

Trong năm qua, lực lượng Công an Tây Ninh đóng vai trò nòng cốt đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; sơ kết, tổng kết nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác phối hợp với  Mặt trận Tổ quốc các cấp và các ban, ngành, đoàn thể luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Những kết quả nêu trên đã khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn của nhân dân, động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Ban chỉ đạo phong trào tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển, nhân rộng được các gương điển hình, các mô hình hay, hoạt động hiệu quả nhằm tạo khí thế, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác xây dựng phong trào; phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2014, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong năm 2015.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2014, xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu), Doanh nghiệp Viễn thông Tây Ninh đã được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua xuất sắc; 8 đơn vị được tặng Bằng khen.

Công an xã Long Chữ (huyện Bến Cầu), Ban Bảo vệ thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 28 tập thể được nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 44 tập thể, 22 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 91 tập thể và 68 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng tặng giấy khen.

Huyền Trang - Phạm Công