Bộ Công an tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

13:03 23/07/2019
Sáng 23-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.


Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; nhưng cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, trên cơ sở đó, các nước đã ban hành cảc văn bản phảp luật và thiết lập quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi, mối quan hệ xã hội trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các đại biểu lắng nghe thông tin về luật An ninh mạng tại hội nghị.

Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng hết sức công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; qua đó, góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, Luật An ninh mạng gồm 07 Chương, 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã họi, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo chuyên đề về quá trình xây dựng, nội dung và một số vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng.

Nhiều quy định trọng Luật An ninh mạng cũng quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh; góp phần nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng trước những nguy cơ đến từ không gian mạng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, chính sách của Nhà nước là xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn, sau Hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước sẽ thống nhất và nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn, an ninh và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, tại Hội nghị, các đại biểu cần nắm rõ những nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi của Luật An ninh mạng; làm rõ vai trò, vị trí của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo chủ quyền, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước; các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật An ninh mạng... Đề nghị, các bộ, ngành tiếp tục tăng cường quan tâm, phối hợp với Bộ Công an triển khai Luật An ninh mạng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an báo cáo 02 chuyên đề gồm: Quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng và Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng...

Các đại biểu cũng đã được xem phóng sự tư liệu về những thách thức đối với an ninh mạng; tọa đàm chia sẻ, làm rõ thêm những nội dung trong Luật An ninh mạng như cách phòng, chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống Nhà nước và trách nhiệm xây dựng không gian mạng lành mạnh; bảo vệ thông tin cá nhân...

N.Thắng - Tr. Xuân