Bộ Công an ban hành Thông tư quy định xử lý vi phạm Điều lệnh CAND

Thứ Năm, 01/04/2010, 10:42
Nhằm đưa việc chấp hành điều lệnh CAND đi vào nền nếp, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã ký ban hành Thông tư số 10/TT-BCA-X11 quy định việc xử lý vi phạm điều lệnh CAND.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND vi phạm quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND (gọi chung là điều lệnh CAND).

Theo quy định tại thông tư này, các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm các quy định trong điều lệnh CAND đều bị xử lý nghiêm túc. Hình thức xử lý từ phê bình, hạ bậc thi đua, không công nhận đơn vị "văn hóa - kiểu mẫu về điều lệnh CAND", luân chuyển công tác đến xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp, giáng chức, tước danh hiệu CAND…

Để bảo đảm cho việc thi hành được nghiêm túc, thông tư của Bộ trưởng quy định cụ thể, đầy đủ về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, căn cứ, thủ tục, trình tự, thẩm quyền, thời hạn, nội dung vi phạm và hình thức xử lý các vi phạm về điều lệnh CAND.

Thông tư quy định xử lý vi phạm điều lệnh CAND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2010. Thủ trưởng các cấp Công an cần tổ chức cho tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, địa phương mình học tập, quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc

Phép Công
.
.