284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự từ 1-1-2018

09:10 21/12/2017
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Thông tư quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của CAND, cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của CAND, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Ban hành kèm thông tư là 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được sử dụng từ ngày 1-1-2018. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29-1-2018.

Nguyễn Hương