Trước 10-5, bán hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam

09:57 06/05/2019
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư của 8 dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức PPP.


Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, trên cơ sở hồ sơ mời sơ tuyển các ban QLDA trình, đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển và các tài liệu liên quan, ban QLDA chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa hồ sơ ngôn ngữ tiếng Việt và hồ sơ ngôn ngữ tiếng Anh.

“Các ban QLDA thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần trước 10-5-2019”, Bộ GTVT yêu cầu. 

Được biết, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017 có chiều dài 654km. 

Dự án có tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, gồm 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2 và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Phạm Huyền