Tuyến cao tốc Bắc-Nam là dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22-11-2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư 11 dự án đường bộ cao tốc qua địa phận 13 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 654 km; tổng vốn đầu tư 118.716 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến ngày 31-10-2018, Bộ GTVT đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11 dự án nêu trên. 10 dự án đã được các địa phương thành lập hội đồng GPMB mặt bằng, dự án còn lại đang được tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh hội đồng bồi thường GPMB trên cơ sở kiện toàn lại Hội đồng bồi thường GPMB của dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Công tác khảo sát thiết kế, cắm cọc, bàn giao địa hạt GPMB và mốc lộ giới tại 11 dự án nêu trên dự kiến hoàn thành vào đầu quý II-2019. Trong đó, dự án Cao Bồ-Mai Sơn đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và triển khai cắm xong cọc GPMB ngoài thực địa, đã bàn giao cho địa phương thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc; dư án Cam Lộ-La Sơn đang lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và định vị cắm cọc ngoài thực địa...

3 dự án đầu tư bằng ngân sách Nhà nước các đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2 đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn; 8 dự án đầu tư bằng hình thức đối tác công tư đã phát hành hồ sơ mời thầu 21 gói thầu. Cơ bản các gói thầu đã được đánh giá đề xuất kỹ thuật và dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 2-2019.

Ba dự án tại các đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nha Trang – Cam Lâm, Vĩnh Hảo – Phan Thiết đi qua địa phận trong 1 tỉnh nên không phê duyệt khung chính sách giải phóng mặt bằng, 8 dự án tại các đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn- QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm -Vĩnh Hảo, Phan Thiết - Dầu Giây và cầu Mỹ Thuận 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT, Ban quản lý dự án cùng các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, tái định cư để đảm bảo tiến độ của dự án, đồng thời phải công khai, minh bạch, kịp thời thông tin về dự án, trong đó có thông tin về phân bổ nguồn vốn, GPMB, nhà thầu xây dựng…

Phan Văn Lương