Cấm xe mới chỉ là ý kiến cá nhân của lãnh đạo sở GTVT Hà Nội

10:56 09/04/2019
Ngày 9-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, về vấn đề cấm xe máy trên một số tuyến phố, đó là ý kiến cá nhân của đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, chứ còn chính thức thành phố chưa đưa ra quyết định này.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, toàn bộ đề án liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân là một trong những giải pháp để tiến tới giảm ùn tắc giao thông đã được UBND thành phố Hà Nội đã được trình bày từ trước. Lộ trình đã rõ là đến năm 2030. 

Vừa qua, có một số ý kiến cá nhân, cụ thể là ý kiến cá nhân của đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, chứ còn chính thức thành phố chưa đưa ra quyết định này. 

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chia sẻ: "tôi nghĩ, hiện nay đối với thu nhập của người dân thành phố Hà Nội, cũng như thu nhập của người Việt Nam thì chúng ta đang sử dụng tỉ lê xe máy lớn. Hà Nội có suýt soát 6 triệu xe máy cho nên việc giải quyết cấm xe máy từng khu vực, hạn chế vào từng khu vực phải được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng".

 Trên cơ sở đó, với toàn bộ phương án này, công bố công khai với người dân, tạo sự đồng thuận. Nhưng vẫn phải trên nền tảng Hà Nội phát triển được đủ các phương tiện công cộng cho người dân đi lại và bên cạnh đó chúng ta phải tuyên truỳen để người dân Hà Nội có một tác phong, thói quen: khi di chuyển trong phạm vi từ 1km đổ lại nên đi bộ. 

"Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có đánh giá lại toàn bộ và công khai nội dung này", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

 


Phạm Huyền