Bộ Giao thông vận tải chưa đồng ý gia hạn niên hạn xe taxi

09:54 12/10/2017
Trước đề xuất của Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh đối với đề nghị xin gia hạn niên hạn xe taxi thêm 12 tháng,  mới đây Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã có phản hồi...


Theo đó,  lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, tại khoảng 3 điều 17 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điêu kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định “xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đạc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác”, và nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2014. 

Từ khi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, nhiều đơn vị vận tải đã phải chấp hành tốt quy định này, Bộ GTVT đề nghị Hiệp hội taxi, Hiệp hội taxi thành phố Hồ CHí Minh tiếp tục tuyên truyền đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe taxi thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. 

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải  taxi thực hiện đúng quy định của Nghị định 86 về niên hạn sử dụng

Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh và giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ vận tải phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị để đề xuất nội dung quản lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Đặng Nhật