Công ty giầy ở Thanh Hóa bị phạt 300 triệu vì vi phạm về môi trường

Thứ Sáu, 19/05/2023, 09:47

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn vì xả thải vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn (địa chỉ tại Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm số tiền 300 triệu đồng vì đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

Công ty giày ở Thanh Hóa bị phạt 300 triệu vì vi phạm về môi trường -0
Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn bị xử phạt vì xả nước thải vượt quy chuẩn.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn còn chịu hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Công ty giày ở Thanh Hóa bị phạt 300 triệu vì vi phạm về môi trường -0
Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nộp tiền xử phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính.

Trần Thắng
.
.
.