Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Thứ Năm, 23/06/2022, 18:24

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho ra mắt “Nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng” để hỗ trợ hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Theo Cục An toàn thông tin, mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam được ra đời sau Quyết định 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, mạng lưới đã có hơn 220 thành viên bao gồm các đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên toàn quốc. Tuy nhiên, hoạt động của mạng lưới hiện còn chưa thực sự hiệu quả, thiếu tính gắn kết và chia sẻ thông tin lẫn nhau. Năng lực các đội ứng cứu sự cố của đa số cơ quan nhà nước còn thấp, chưa có khả năng phản ứng nhanh, kịp thời trước các nguy cơ, mối đe dọa từ không gian mạng.

Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời “Nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng” sẽ thúc đẩy mạng lưới Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ thông tin, sẵn sàng phản ứng nhanh, kịp thời khi sự cố xảy ra. Nền tảng sẽ hỗ trợ các thành viên mạng lưới tiếp cận thông tin liên quan đến các nguy cơ, mối đe doạ được chia sẻ từ Cục An toàn thông tin một cách kịp thời.

Đồng thời, qua nền tảng này, các đội ứng cứu sự cố của các đơn vị thành viên mạng lưới có thể tiếp nhận, báo cáo, chia sẻ thông tin về sự cố và tổ chức xử lý sự cố trong nội bộ mình hiệu quả, tiện lợi.

Đặc biệt, những dữ liệu, tri thức liên quan đến các chiến dịch tấn công mạng, lỗ hổng bảo mật, các hành vi mã độc cũng sẽ được chia sẻ tới toàn bộ thành viên mạng lưới một cách nhanh chóng, đồng bộ, giúp các thành viên cập nhật kịp thời các lỗ hổng bảo mật, chiến dịch tấn công mạng để theo dõi và có biện pháp xử lý.

Hùng Quân
.
.
.