Nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn không gian mạng trong chuyển đổi số

09:24 21/10/2021

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 10 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải”, sự kiện được xem là diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong nước và nước ngoài gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn không gian mạng và bảo vệ các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Sự kiện bao gồm phiên báo cáo chính được chủ trì bởi lãnh đạo Bộ TT&TT, các phiên báo cáo chính về các chủ đề liên quan như điện toán đám mây, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu và hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu cấp cao đến từ khối Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông, Bán lẻ & Thương mại điện tử, Vận tải – Logistics, Năng lượng, Sản xuất…

Song song với phiên Báo cáo chính và các hội thảo chuyên đề, triển lãm ảo về an toàn không gian mạng có sự tham gia của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Hùng Quân