Đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp cuối năm

Thứ Sáu, 06/01/2023, 09:44

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp, nhằm tăng cường, chủ động bảo đảm an toàn thông tin mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống, nhất là vào dịp cuối năm và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đồng thời chủ động thực hiện rà soát mối nguy hại tiềm ẩn trong hệ thống.

Đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp cuối năm -0

Tổ chức lực lượng tại chỗ trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7; triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tăng cường năng lực hệ thống, nền tảng và đảm bảo các hệ thống thông tin, nền tảng hoạt động an toàn, ổn định để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

H.Thanh
.
.
.