Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trọng yếu trong dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ Sáu, 01/09/2023, 07:23

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, tin tặc sẽ lợi dụng để gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm phá hoại, chống phá Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu chủ yếu được nhắm đến là các hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trọng yếu trong dịp nghỉ lễ 2/9 -0

Để không bị bất ngờ với mọi tình huống, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí trung ương; các tập đoàn, tổng công ty, công ty cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7; các đơn vị chuyên trách, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

Các đơn vị cũng cần thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá rà soát các lỗ hổng, điểm yếu, cấu hình tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cảnh báo; chủ động xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra tấn công mạng.

Người dùng cũng cần tăng cường cảnh giác, không tham gia các chương trình nếu không biết rõ nguồn gốc; đặc biệt là không cài các ứng dụng lạ lên điện thoại, tránh nguy cơ bị theo dõi, kiểm soát điện thoại từ xa.

Hùng Quân
.
.
.