Phối hợp giám sát an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin trọng yếu

Thứ Bảy, 24/09/2022, 07:21

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Kế hoạch này nhằm xác định nhiệm vụ và giao cho các đơn vị cụ thể làm tốt vai trò của Bộ TT&TT trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược, từ đó nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Theo đó, Bộ TT&TT giao các đơn vị chức năng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ một số doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu có năng lực làm chủ và sáng tạo về giải pháp công nghệ để phát triển giải pháp an toàn thông tin mạng trọng điểm; định hướng, giao nhiệm vụ cho cho các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quốc gia về an toàn thông tin mạng.

Bộ TT&TT cũng giao Cục An toàn thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giám sát an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin của các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu.

Hùng Quân
.
.
.