Nhiều cổng thông tin điện tử chưa được cấp phép vẫn hoạt động

06:59 10/07/2020
Kết luận của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông mới đây cho thấy, thời gian qua, việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của một số đơn vị tại TP Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế, sai phạm, chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về thông tin.


Cụ thể: Cổng thông tin của UBND TP Hồ Chí Minh chưa đáp ứng tiêu chuẩn hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận, sử dụng. Cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận 2, 12 và huyện Nhà Bè đăng tải không đầy đủ thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư chính thức theo quy định của Chính phủ.

Thiếu thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tài nguyên, xử lý tái chế nguồn rác thải (Cổng thông tin quận 12); đặt tên của mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) chưa đúng theo quy định, không có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan (Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Đặc biệt, một số trang thông tin điện tử tổng hợp chưa có giấy phép nhưng vẫn hoạt động, gồm các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh (http://hepa.gov.vn); Trung tâm đo đạc bản đồ (http://dodacbando.gov.vn); UBND quận 12 (http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn); Phòng công chứng số 1 - Sở Tư pháp (http://congchung.gov.vn); Phòng Công chứng số 4 - Sở Tư Pháp (http://phongcongchung4tphcm.vn).

Ngoài ra, số lượng DVCTT mức độ 4 được cung cấp chưa đủ theo quy định, không đúng quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin chưa thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành theo quy định. Chữ ký số các văn bản của những người có thẩm quyền của một số đơn vị không đúng quy định theo thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Để khắc phục những hạn chế, sai phạm còn tồn đọng về đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện DVCTT đúng quy định, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo một số sở, ban, ngành rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại sai phạm, hạn chế.

Triển khai cung cấp DVCTT tuân thủ đúng nguyên tắc mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các chủ quản hệ thống thông tin của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin. Gỡ bỏ những bài viết tổng hợp từ các nguồn thông tin không phải là thông tin về chức năng, quyền hạn,.. và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, UBND các cấp trực thuộc TP Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, các mặt hạn chế trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.

Phan Linh