Công ty SPT bị thu hồi kho số viễn thông, người dùng có bị ảnh hưởng?

Thứ Sáu, 26/01/2024, 19:36

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có thông báo thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) do không nộp phí sử dụng kho số viễn thông.

Theo Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đã phân bổ kho số viễn thông cho Công ty SPT để kinh doanh dịch vụ viễn thông (gồm số điện thoại cố định, số 1800, 1900), nhưng Công ty SPT không thực hiện việc nộp phí sử dụng cho Nhà nước trong thời gian dài, gây ảnh hướng lớn đến công tác quản lý Nhà nước.

 Công ty SPT bị thu hồi kho số viễn thông, người dùng có bị ảnh hưởng? -0
Khách hàng sử dụng thuê bao của công ty SPT cung cấp cần có phương án thay thế để tránh việc liên lạc bị gián đoạn.

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông quy định việc thu hồi kho số viễn thông, trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được phân bổ kho số không nộp phí sử dụng, Cục Viễn thông sẽ tiến hành thu hồi kho số đã phân bổ cho Công ty SPT trước ngày 31/3/2024.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ viễn thông liên quan tới dịch vụ viễn thông do Công ty SPT cung cấp, Cục Viễn thông thông báo tới các khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông có gắn với kho số viễn thông (số thuê bao điện thoại cố định, số 1800, 1900…) do Công ty SPT cung cấp được biết và chuẩn bị phương án thay thế nhằm tránh thiệt hại do việc doanh nghiệp bị thu hồi kho số viễn thông gây ra.

Hùng Quân
.
.
.