Về thăm "xã điển hình" và "Công an phường điển hình"

09:39 14/05/2022

Thực hiện kế hoạch triển khai, xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị theo chỉ đạo của Bộ Công an, năm 2021, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chọn Công an xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn và Công an phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn để xây dựng điểm.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Việc xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn, củng cố hoạt động của các mô hình "tự phòng, tự quản"  gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của các mô hình tại thôn, bản, huy động cán bộ và quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an xã chính quy, củng cố lực lượng Công an viên bán chuyên trách tại các thôn, bản thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, ổn định các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

3.jpg -0
Ban chỉ đạo xây dựng Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đại diện các tổ dân phố ký cam kết xây dựng Công an phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện, lực lượng Công an xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp các các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 26 lượt tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 10 thôn, bản về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ở địa phương, gắn với xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", vận động giao nộp được 7 khẩu súng các loại, 72 viên đạn…

Bên cạnh đó, Công an xã luôn xác định công tác phòng ngừa là biện pháp chiến lược trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; chú ý đến nội dung, hình thức và đối tượng để tuyên truyền, nhằm giúp người dân nắm các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để có biện pháp chủ động phòng ngừa. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm và quản lý chặt các loại đối tượng, nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Duy trì kiểm tra, củng cố chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm, kiện toàn và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân xã xây dựng mới 2 mô hình tự quản về ANTT: "Chi hội nông dân thôn Nà Cà trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông" và mô hình "Chi hội nông dân thôn Bản Liên trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường". 10/10 thôn ký giao ước thi đua thực hiện mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 3 thôn trung tâm đã được xây dựng bản tin  ANTT, 5/10 thôn được đầu tư hệ thống điện thắp sáng đường quê, lắp đặt 2 camera giám sát an ninh tại 2 điểm ngã ba thuộc thôn Nà Mền, Bản Bây…

Có thể nói, các tiêu chí để xây dựng Công an xã Yên Thượng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ và nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an phường Phùng Chí Kiên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vu khống, lôi kéo, kích động, lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch và phần tử xấu. 

Xây dựng Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" với các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như: Tiếp tục duy trì mô hình "Hộ an toàn - tổ dân phố bình yên" và xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, mô hình điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; lực lượng Công an phường thực hiện nghiêm các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, không có cán bộ, chiến sỹ bị xử lý kỷ luật…

Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn phường thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hoạt động theo hướng "tự phòng vệ, tự hòa giải" về ANTT từ cơ sở. Hiện nay trên địa bàn phường tiếp tục củng cố, duy trì 12 tổ tự quản về ANTT; 12 tổ hòa giải; 10 đội An ninh măng non; 1 đội công tác xã hội tình nguyện và  mô hình "Hộ an toàn, thôn, tổ bình yên" tại 12/12 tổ dân phố.

Mô hình "Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" được triển khai đầu tháng 10 năm 2021, đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, không có tội phạm nghiêm trọng trở lên, không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội, số người nghiện ma túy giảm so với năm 2020. Công an phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật, tù tha trở về địa phương, tạo công ăn, việc làm, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng Công an xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, thì lực lượng nòng cốt ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện người lạ mặt, người dân đi làm ăn xa trở về địa phương  kịp thời báo cáo để chủ động phòng ngừa, góp phần đảm bảo ANTT và công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

Ngọc Ánh
.
.