Xây dựng Đoàn Thanh niên trong CAND vững mạnh, đáp ứng tình hình mới

18:40 14/07/2020
Chiều 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.


Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án của Bộ Công an về tổ chức, hoạt động của đoàn thể chính trị- xã hội trong CAND chủ trì Hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an thay thế Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án phát biểu tại hội thảo

Qua gần 2 năm triển khai, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, từ khi triển khai Nghị định 01 đến nay, Bộ Công an chưa nghiên cứu kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND theo tổ chức bộ máy mới, đảm bảo đúng quy định của Đảng, quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của lực lượng CAND. 

Do vậy, bên cạnh cơ chế hoạt động, vấn đề tổ chức, biên chế cơ quan giúp việc; mối quan hệ công tác của các cấp bộ Đoàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ đảm nhiệm công tác Đoàn trong CAND chưa được quy định cụ thể; chính sách thu hút cán bộ có trình độ làm cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn... ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND. 

Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tham luận tại Hội thảo.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại hội thảo

Xuất phát từ thực tế nêu trên, cùng với việc nắm tình hình của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn CAND, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 193-KH/ĐUCA ngày 15/4/2020 về xây dựng “Đề án về tổ chức, hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND” nhằm mục tiêu nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng, triển khai những quy định mới về tổ chức, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND nói riêng phù hợp với tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an và đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế.

Tại Hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, các đại biểu,  đặc biệt là ý kiến phát biểu đầy tâm huyết trách nhiệm đối với thế hệ trẻ của PGS-TS Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, bằng những luận giải khoa học cũng như kinh nghiệm thực tế đã tập trung phân tích, đánh giá, góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề quan trọng, có tính thời sự về công tác thanh niên trong CAND; đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của tuổi trẻ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tính cấp thiết của việc kiện toàn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Đồng chí Trần Trọng Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS HCM
Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tham luận tại hội thảo

Các ý kiến thảo luận đều khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cấp ủy, lãnh đạo các cấp luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; luôn quan tâm, chăm lo, chỉ đạo thường xuyên các mặt công tác thanh niên, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức Đoàn trong CAND vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra, tham luận của các đại biểu cũng chỉ ra rằng, trước sự thay đổi nhanh chóng, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước và những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Công an, trong đó có công tác xây dựng Đảng, lực lượng CAND. 

Theo đó, việc xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND vững mạnh là yêu cầu cấp thiết; đòi hỏi sự chung tay, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn lực lượng mà trước nhất là cấp ủy và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. 

Trong từng khía cạnh cụ thể, các tác giả cũng đã đưa ra những giải pháp vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn trong CAND; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án phù hợp mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh niên CAND trong tình hình mới.

Tâm Phạm