Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

06:16 21/07/2020
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Hà Nam, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, ra sức phấn đấu  xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ANCT, TTATXH, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”.  5 năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đều được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an để cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng, từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng CAND; đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam trao tặng tập thể Công an tỉnh Hà Nam về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Công an tỉnh Hà Nam”.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 44 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 50 hội nghị nói chuyện chuyên đề, cấp phát 12.367 tài liệu, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Căn cứ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo phát động các phong trào thi đua theo từng đợt, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị, địa bàn để phấn đấu thực hiện.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Hà Nam đã phát động 22 đợt thi đua gối sóng, 25 đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và ngày truyền thống của lực lượng CAND. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được chú trọng đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, trong nhiệm kỳ qua đã có 60 tập thể, 156 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, để điều chỉnh, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn, theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Hiện nay tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Hà Nam đã giảm 3 đơn vị cấp phòng, 29 đơn vị cấp đội.

Năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Kết quả, ngay trong quý I/2020, Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy tại tất cả các xã, là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất việc thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đã ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ thường kỳ; hằng quý tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để nhân rộng những chi bộ làm tốt, rút kinh nghiệm những chi bộ chưa làm tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề được nâng lên; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu quy hoạch, đến bồi dưỡng tạo nguồn và tổ chức kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam kết nạp được 291 đảng viên mới. Việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất hơn.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đặc biệt chú trọng, từ năm 2015 đến nay đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra đối với 42 tổ chức đảng, 71 cá nhân; 17 cuộc giám sát đối với 36 tổ chức đảng và 80 cá nhân các đồng chí lãnh đạo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng.

Trong công tác đảm bảo ANQG, các đơn vị thuộc khối An ninh nhân dân đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến ANQG, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, “đột xuất, bất ngờ”,  không để hình thành các "điểm nóng" về ANTT.

 Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, PCCC; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân; công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác...

Có thể khẳng định, những thành tích mà lực lượng Công an Hà Nam đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Hà Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đội Công an Thiết Dũng (Ty Công an Hà Nam); tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 5 năm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1.175 lượt tập thể, 4.215 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đánh giá chất lượng hằng năm, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

 Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 -2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác Công an.

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh, trước mắt bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Kiềm chế, giảm tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ.

Phát hiện, điều tra kịp thời các vụ án về kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu hằng năm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, là những chiến sỹ Công an vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam