Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Công an tỉnh Hậu Giang

17:31 09/06/2020
Chiều 9/6, Đoàn Công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hậu Giang về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo với Đoàn Công tác tại buổi làm việc, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên. Trọng tâm là quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đến nay, 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh Hậu Giang và Đảng bộ Công an cấp huyện đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ, Đảng bộ cơ sở đúng, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Có 98,7% Trưởng Công an xã, phường, thị trấn được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, được Tỉnh ủy Hậu Giang lựa chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh. Đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự theo đúng trình tự quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến góp ý về văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội. Đồng thời đã hoàn tất các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo và ý kiến tham luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Hậu Giang đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Nhất là công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhất trí với công tác văn kiện và nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa mới, ban hành chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang nhằm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình có tác động đến ANTT trên địa bàn, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thời điểm sau dịch COVID-19. 

Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tập trung làm tốt công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Phát huy vai trò của Công an chính quy về cơ sở…

Văn Đức - Trần Lĩnh