Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh

17:37 28/07/2020
Ngày 28/7, Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang…

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo lực lượng Công an toàn tỉnh nỗ lực, quyết tâm cao, tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đạt 12/13 chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ động triển khai các mặt công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp sát hợp, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt giữa phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành tốt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm thấp so với đầu nhiệm kỳ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định chủ đề “Tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định, là tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII đề ra, theo phương châm: “Nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả””. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm đảm bảo ổn định an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. 


Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Thứ trưởng đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. 

Phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong công tác giữ vững ANTT. 

Triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Kiên Giang nói riêng trong thời gian qua, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.


Trần Lĩnh