Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang

Ngày Truyền thống CAND và những phần thưởng cao quý

Thứ Ba, 04/08/2020, 07:55
Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời trong những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945, luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn đổi mới đất nước, CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; chủ động nhanh nhạy nắm bắt tình hình, tận dụng thời cơ, thuận lợi, nhận rõ nguy cơ, thách thức, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại truyền thống, ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của lực lượng CAND, ngày 19-8-1975.

Ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Từ đó đến nay, vào dịp ngày 19 tháng 8 hằng năm, Bộ Công an đều có văn bản chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống CAND.

Ngày 12-12-2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật  CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong giai đoạn mới, thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế của thế giới, cách mạng khoa học - công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ... đang có xu hướng gia tăng, là thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới, khu vực. Những yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, như an ninh mạng, năng lượng, lương thực, tranh chấp nguồn nước, an ninh tài chính, hàng hải, hàng không, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt hơn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ nét hơn. An ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra gây rối, gây bạo loạn chính trị. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường... Tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội... tiếp tục là những vấn đề mà CAND cần tập trung giải quyết trong thời gian tới...

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng gắn Huân chương Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng CAND, tháng 8-1985.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Gắn bó với Nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ  ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Lực lượng CAND luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng CAND (tính đến tháng 12-2019)

- 4 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng CAND (năm 1980, 1985, 2000, 2015).

- 1 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng CAND (năm 1975).

- 9 Huân chương Sao Vàng, tặng: lực lượng An ninh nhân dân (1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Bộ Tư lệnh cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh (2006), Tổng cục Tình báo (2006), lực lượng Bảo vệ Chính trị I (2008); Công an thành phố Hà Nội (2010); Học viện An ninh nhân dân (2011).

- 3 Huân chương Sao Vàng, tặng các đồng chí: cố Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và cố Bộ trưởng Mai Chí Thọ.

- 89 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Công an các đơn vị, địa phương.

- 10 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ CAND.

- 714 lượt tập thể, 410 cán bộ, chiến sĩ CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

- 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

- Hàng nghìn tập thể và cán bộ, chiến sĩ CAND được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể và cán bộ, chiến sĩ CAND được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương và Bằng khen của Chính phủ...

Anh Hiếu-Quỳnh Vinh
.
.