Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng

18:53 23/11/2020
Chiều 23/11, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Công tác đảng và công tác chính trị CAND 6 tháng cuối năm 2020 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.


Báo cáo tại Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả nổi bật công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng CAND năm 2020, theo 4 lĩnh vực công tác, 7 ưu điểm…, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, địa phương. 

Nổi bật là đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong lực lượng CAND đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình…; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…; đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; công tác kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh được chú trọng, tăng cường… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xuất hiện nhiều gương tấm gương cán bộ, chiến sỹ CAND đã không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân trên mọi miền của Tổ quốc được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và dành tặng những phần thưởng cao quý…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, tập trung đánh giá những kết quả, thành tích nổi bật, những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp giải quyết trong công tác đảng, công tác chính trị CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích và tinh thần chủ động trong công tác đảng và công tác chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tổ chức quán triệt thực hiện sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và các nghị quyết Trung ương khóa XIII; gắn với xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp trong CAND, phấn đấu sớm hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND đi đôi với nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định cụ thể về công tác đảng và công tác chính trị trong CAND phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an… 

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, tạo chuyển biến toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng  CAND; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, các mô hình gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”…

Đoàn đại biểu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức về nguồn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CAND

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện công tác lựa chọn, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ một cách công bằng, minh bạch; chăm lo xây dựng, tuyển chọn, đào tạo, thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực công tác ngang tầm nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Công an các đơn vị, địa phương do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì, tổ chức về nguồn dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hương hồn các Anh  hùng liệt sĩ CAND tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Minh Hiền