Lực lượng Bảo vệ dân phố là nòng cốt của Công an cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT

18:39 01/12/2014
Ngày 1/12, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 32 KH/CAHN về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Thành phố". Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội...

Xác định vị trí của lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP) là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về BVDP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức hoạt động, chế độ chính sách đối với BVDP. Để chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, CATP Hà Nội đã có kế hoạch số 32 – KH/CAHN nhằm tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP.

Theo đó, Việc tổ chức kiện toàn, củng cố các Ban BVDP, Tổ BVDP cơ bản đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để tham gia hoạt động tại địa bàn cơ sở; chế độ chính sách cho lực lượng BVDP đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện để BVDP thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Với hơn 70% đồng chí có độ tuổi từ 46 trở lên, nhưng lực lượng BVDP vẫn tích cực phối hợp cùng với Công an phường, Công an thị trấn, lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; góp phần bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn do Đảng, Nhà nước tổ chức; nhiều vụ việc phạm pháp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đã được lực lượng BVDP cùng Công an cơ sở kịp thời ngăn chặn, giải quyết, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà lực lượng BVDP của Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch 32 KH/CAHN, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ CATP Hà Nội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng BVDP, tổ chức nhiều hơn nữa các đợt tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng BVDP, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; chủ động tham mưu, đề xuất chính quyền các cấp, thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng BVDP theo đúng quy định; lực lượng Công an cấp cơ sở phải đối mới công tác, tác phong, thực sự sát cánh, gần gũi với lượng BVDP; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng BVDP đạt thành tích tốt trong công tác giữ gìn ANTT, làm tốt công tác tuyên truyền để các tổ chức kinh tế, xã hội, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân biết, hiểu, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng BVDP hoàn thành nhiệm vụ.

"Chú trọng việc rèn luyện lực lượng BVDP theo nội dung thi đua đã phát động, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục có chiều sâu, phải đổi mới những nội dung thi đua. Từng cá nhân phải tự thi đua với chính bản thân mình rồi đến từng tập thể thi đua với các tập thể thi đua khác trên nhiều lĩnh vực, từ đó việc thi đua mới có hiệu quả, tránh hình thức giản đơn và gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với các phong trào thi đua của địa phương, góp phần tích cực, chủ động đảm bảo an ninh, an toàn đô thị, xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển, là thành phố vì Hòa Bình" – Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh...
Lực lượng Bảo vệ dân phố ra mắt đội hình mẫu.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 5 tập thể, 8 cá nhân; đồng chí Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 10 tập thể, 14 cá nhân... có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị định số 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Trần Xuân - Tiến Dũng