Ký giao ước thi đua đẩy mạnh học tập sáu điều Bác Hồ dạy CAND

01:11 25/10/2013
Ngày 23/10, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an và ký giao ước thi đua học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2013 - 2018.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-BCA, Công an Ninh Bình tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, làm cho mọi CBCS thấm nhuần ý nghĩa cách mạng, khoa học và từng nội dung của sáu điều Bác Hồ dạy, biến nhận thức thành hành động, việc làm tự giác hàng ngày để xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Duy trì và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, tăng cường quản lý chặt chẽ CBCS, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh ở từng đơn vị để mỗi CBCS tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo sáu điều Bác Hồ dạy.

Mặt khác, tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, kết quả lực lượng Công an Ninh Bình học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã ký giao ước thực hiện 7 nội dung thi đua học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND giai đoạn 2013 - 2018 với những chỉ tiêu cụ thể

Tố Uyên - Đức Thông