Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển lý luận tâm lý nghiệp vụ An ninh”

17:16 31/05/2017
Chiều 31-5, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng và phát triển lý luận tâm lý nghiệp vụ an ninh dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND.

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề chung về tâm lý nghiệp vụ an ninh, đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển và vận dụng lý luận tâm lý nghiệp vụ an ninh trong thực tiễn bảo vệ An ninh quốc gia. 

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND và các đại biểu dự Hội thảo

Đồng thời, chỉ rõ những bất cập, hạn chế và những vấn đề cần bổ sung, phát triển trong thời gian tới; phương hướng, giải pháp xây dựng, phát triển, hoàn thiện lý luận tâm lý nghiệp vụ An ninh đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng An ninh cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện ANND trong giai đoạn hiện nay.       

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh, công an các đơn vị địa phương và các trường CAND. 

Đồng thời khẳng định, Học viện ANND sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình nghiên cứu, tổng kết lý luận về tâm lý nghiệp vụ An ninh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ An ninh quốc gia đặt ra ngày càng cao như hiện nay. Trên cơ sở đó, Học viện sẽ bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình tài liệu dạy học phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Huyền Thanh