Học viện ANND khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh khóa IV

08:39 17/10/2012

Ngày 16/10, Học viện ANND đã khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh khoá IV cho các Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng thuộc các khối An ninh, XDLL và Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Các học viên tham dự khóa học sẽ được cập nhật, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ ANQG, TTATXH, về khoa học lãnh đạo chỉ huy, đồng thời sẽ được nắm vững hơn những vấn đề mới trọng tâm về quan điểm, định hướng chiến lược của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo ANTT trong tình hình mới, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND; công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo an ninh đối ngoại và an ninh nội địa; những vấn đề cơ bản trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác tham mưu, chỉ đạo, cải cách hành chính…

Các học viên sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề về các lĩnh vực an ninh, XDLL, hậu cần và 7 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu. Đây là những nội dung thực sự cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp Cục của lực lượng CAND.

Bổ trợ cho các chuyên đề là một số báo cáo thực tế có tính thời sự do các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các Tổng cục trực tiếp giảng dạy

Thu Phương