Đẩy mạnh việc Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND

18:15 07/05/2014
“Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo hình ảnh đẹp về người Công an trong lòng nhân dân” – là những công tác trọng tâm được đề ra tại buổi Họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy năm 2014 của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội ngày 7/5. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – Công an nhân dân chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Công an về Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy; lực lượng Công an nhân dân đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tốt. Trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã gắn kết, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết TW nhất là TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ An ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng chỉ đạo công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Qua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy đã giúp mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên…

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – CAND phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – Công an nhân dân nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ nhất là đoàn viên thanh niên toàn lực lượng về ý nghĩa thực tiễn và khoa học của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự học, tự rèn theo 6 Điều Bác Hồ dạy và tư tưởng tấm gương đạo đức của Người; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ và tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh…

Việt Hưng