Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác viễn thông, cơ yếu

19:35 25/06/2021
Chiều 25/6, Cục Viễn thông & Cơ yếu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng công tác đầu năm 2021, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.


6 tháng đầu năm 2021, Cục Viễn thông & Cơ yếu đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần cùng  toàn lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTXTXH của đất nước. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ động triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, cơ yếu thông suốt trong mọi tình huống phục vụ đắc lực trong công tác chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp trong công tác đảm bảo ANTT các sự kiện quan trọng của đất nước. Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo hạ tầng truyền dẫn, triển khai bảo mật, xác thực hệ thống phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD..

Ghi nhận thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2021, đã có 25 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân, huy chương; 2 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 tập thể và 7 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 21 tập thể và 120 cá nhân được các cấp, ngành tặng Giấy khen.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã ghi nhận, biểu dương kết quả Cục Viễn thông & Cơ yếu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm mà Cục đã đề ra. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng Cục Viễn thông & Cơ yếu cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới chỉ rõ:  Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông & Cơ yếu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; nhất là Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 10/5/2021 về một số nhiệm vụ chủ yếu phát triển tiềm lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. 

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất quản lý nhà nước về viễn thông, cơ yếu trong CAND theo hướng đồng bộ, chuyên sâu; tạo hành lang pháp lý, bảo đảm quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của công tác viễn thông và cơ yếu CAND. 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các lực lượng nghiệp vụ để đề xuất đầu tư cho các lực lượng “mũi nhọn” về hạ tầng, nền tảng công nghệ thông tin liên lạc, cơ yếu với mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CAND vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đối với các công tác chuyên môn, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật trong triển khai các Dự án do Cục chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và đoàn công tác thăm Trung tâm điều hành mạng thông tin vệ tinh.

Bên cạnh đó, cần chú trọng làm tốt công tác Đảng, xây dựng lực lượng; bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 và phát triển Chính phủ điện tử trong CAND; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị nhằm xây dựng tập thể Cục vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Ngay sau Hội nghị, Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Công an đã thăm Trung tâm điều hành mạng thông tin vệ tinh do Cục Viễn thông & Cơ yếu quản lý, điều hành.

Tâm Phạm