Công an Hòa Bình tiếp tục xiết chặt kỷ cương

18:33 22/03/2012
Ngày 19/3, Công an Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đồng chí Hoàng Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Cục X15 - Bộ Công an dự và chỉ đạo.

Qua 1 năm thực hiện, CVĐ được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, từng bước đi vào chiều sâu, với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả trên các mặt công tác. Ban chỉ đạo CVĐ Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện CVĐ của các đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc đã kịp thời triển khai thực hiện CVĐ theo đúng chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của BCĐ Công an tỉnh với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc

Như Hùng