Chú trọng công tác huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu đối với lực lượng Cảnh sát cơ động

13:46 26/02/2020
“Công tác huấn luyện là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu cho CBCS” – Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác huấn luyện năm 2020 được Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức sáng nay (26/2) tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đan xen cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức, tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. 
Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Những điều này đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng CAND nói chung và CSCĐ nói riêng. Để chủ động sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thắng lợi, không để bị động bất ngờ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt là chú trọng công tác huấn luyện; xác định công tác huấn luyện là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu cho CBCS. Trong đó Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CSCĐ Công an các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tại Hội nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu huấn huyện năm 2020, Trung tướng Phạm Quốc Cương lưu ý: Toàn thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trọng tâm năm 2020; các Thông tư, quy định của Bộ Công an về công tác huấn luyện cũng như Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự quản lý điều hành của thủ trưởng đơn vị đối với công tác huấn luyện. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên là xương sống nhằm xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ”. Do đó thủ trưởng các đơn vị phải tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện cho đúng, đủ các nội dung quy định bắt buộc, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác huấn luyện năm 2019 được khen thưởng.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện ở từng cấp. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, theo phương án và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, phải tập trung giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của CBCS, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức chiến đấu và truyền thống của Ngành, chống tư tưởng thỏa mãn thành tích, ngại rèn luyện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch đầu tư; phát huy hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; chủ động đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện. Nắm chắc địa bàn, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và thực hiện tốt công tác chính sách, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, góp phần bảo vệ ANTT…

Tâm Phạm