Tái hiện 3 lễ  hội, phong tục đặc sắc của đồng bào dân tộc

Thứ Hai, 18/04/2022, 08:04

Ngày 17/4, đồng bào dân tộc đã tái hiện 3 lễ hội, phong tục đặc biệt của dân tộc Thái, Gia Rai, Khmer tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.

Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2022 do Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch Việt Nam phối hợp với nhiều địa phương tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Tái hiện 3 lễ  hội, phong tục đặc sắc của đồng bào dân tộc -0
Lễ tục Kin Chiêng Bọoc Mạy của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: VT

Trong đó, đồng bào dân tộc Thái đến từ Thanh Hoá tái hiện Lễ Kin chiêng boọc mạy. Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống độc đáo và là di sản văn hoá phi vật thể đặc biệt có giá trị không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Thái xứ Thanh.

Đồng bào dân tộc Gia Rai tái hiện Lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai. Lễ hội này được đồng bào tổ chức sau  mùa vụ thu hoạch lúa hằng năm để tạ ơn thần linh, tổ tiên và là lễ hội lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc Gia Rai.

Đồng bào dân tộc Khmer tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây. Lễ hội không chỉ là dịp đồng bào thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là dịp để tưởng nhớ tổ tiên.

N.Hoa
.
.
.