Sẽ hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ trong ngành du lịch

Thứ Sáu, 15/09/2023, 07:44

Ông Nguyễn Tùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, hiện nay, toàn ngành du lịch đang tập trung toàn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định mục tiêu chuyển đổi số trong ngành du lịch là tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh thống nhất, đồng bộ. Đây là việc cần thiết để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao trải nghiệm khách du lịch.

Sẽ hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ trong ngành du lịch -0

Giải pháp then chốt để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh thống nhất, đồng bộ là phát triển các nền tảng số tầm quốc gia về du lịch, gồm có: Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; trang thông tin du lịch quốc gia; ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; Thẻ Việt - thẻ du lịch quốc gia; nền tảng số “Quản trị và kinh doanh du lịch”.

N.Nguyễn
.
.
.