Trưng bày 100 tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:21 25/02/2020
Triển lãm "Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp" trưng bày hơn 100 tư liệu quý, phác họa cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và cống hiến của người.

Các đại biểu tham dự triển lãm.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài diễn ra ngày 25/2, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia tổ chức Triển lãm với chủ đề “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp”.

Đây là một trong số những hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của người (1969-2019).

Triển lãm lựa chọn công bố, giới thiệu 100 tài liệu quốc gia hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga và Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tài liệu được trưng bài tại triển lãm.

Triển lãm được thực hiện nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần I giới thiệu về quê hương, gia đình và thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần II mang tên gọi: "Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vĩ lãnh tụ thiên tài". Phần III tái hiện bản Di chúc thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

An Nhiên