Số hóa hơn 220 nghìn trang tài liệu Hán - Nôm quý hiếm

08:04 06/07/2020
Ngày 5/7, Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Thư viện Tổng hợp tỉnh vừa phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình số hóa tài liệu Hán - Nôm tại nhiều làng, xã trên địa bàn.

Theo đó, 2 đơn vị này cùng chính quyền địa phương đã mở hòm bộ sắc phong của làng Vọng Trì, làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) để thực hiện số hóa các tài liệu Hán - Nôm quý giá gồm sắc phong, văn bản địa chính, văn tế, văn cúng, hương ước đang được lưu giữ tại đây. Tiếp đó, 2 đơn vị tiến hành khảo sát, số hóa tài liệu Hán - Nôm tại xã Phú Lương, xã Phú An và thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang).

Được biết, sau 10 năm thực hiện, đến nay các đơn vị đã phối hợp số hóa hơn 220 nghìn trang tài liệu Hán - Nôm tại 105 làng, đền thờ, nhà vườn với hơn 400 họ tộc ở tỉnh Thừa Thiên-Huế; xuất bản 2 ấn phẩm “Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn trên địa bàn Thừa Thiên-Huế” (năm 2018) và “Sắc phong, chế phong, chiếu thời Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế” (năm 2020).

Kết quả số hóa tài liệu Hán - Nôm sau khi tuyển dịch góp phần bổ sung nhiều vấn đề không cụ thể, thiếu sót trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế của địa phương và các vùng miền trong cả nước dưới triều Tây Sơn, nhà Nguyễn.

Anh Khoa