Theo Sở Du lịch, từ năm 2015 đến 2019, các chỉ tiêu chủ yếu về du lịch được đề ra hàng năm đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch nội địa bằng khoảng 1/3 lượng khách du lịch nội địa của cả nước; tổng doanh thu du lịch của thành phố bằng 1/4 doanh thu du lịch cả nước. Vị trí của ngành du lịch thành phố ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang tìm giải pháp phát triển sau dịch COVID-19

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành du lịch. Trong Quý I/2020 khách quốc tế giảm 42,46% và doanh thu du lịch giảm 26% so với cùng kỳ. Trung bình lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành trong tháng 1, tháng 2 giảm từ 50%-60% so với cùng kỳ năm trước; đến tháng 3 lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành liên tục giảm, có một số công ty lượng khách và doanh thu giảm 95%-100%.

Theo báo cáo của 25 cơ sở lưu trú du lịch cao cấp thì tình hình kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch giảm 58,29%; kinh doanh hội nghị giảm 60,8%; kinh doanh nhà hàng, tiệc và kinh doanh khác giảm 60,1%. Cùng với đó, số lao động nghỉ việc và tạm thời ngừng việc chiếm tỷ lệ cao.

Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đề xuất UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong đó tập trung các nhóm giải pháp như đề nghị giãn thuế, giãn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế, cho phép chậm nộp các loại thuế… Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp du lịch.

Ngành du lịch cũng sẽ đề ra các kịch bản để chuẩn bị khôi phục du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.  Đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; triển khai chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại; triển khai nghiên cứu, thực hiện số hóa các điểm đến điểm du lịch trên địa bàn thành phố bằng giao diện ảnh 360, 3D, công nghệ thực tế ảo... để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch.


Nguyễn Cảnh