Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn

10:27 09/09/2016
Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn với chủ đề “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị” sẽ diễn ra từ 15 đến 17-9.

Hội thảo nhằm tổng kết quá trình nghiên cứu, đánh giá về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn tại cố đô Huế, từ đó xây dựng chiến lược toàn diện để bảo tồn bền vững, phát huy các giá trị di sản văn hóa do triều Nguyễn để lại.

Theo đó, hội thảo sẽ tập trung vào 5 di sản liên quan đến triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận và một số di sản khác gồm: Di sản vật thể, bao gồm quần thể di tích cố đô Huế, hệ thống cổ vật cung đình. Di sản phi vật thể: Nhã nhạc, nghệ thuật diễn xướng cung đình, hệ thống lễ hội cung đình, ẩm thực cung đình, hệ thống nghề truyền thống…

Di sản tư liệu: Mộc bản, Châu bản, Thơ văn trên kiến trúc cung đình; các tư liệu của triều Nguyễn và của Huế xưa…

CV