Tăng kì xổ số kiến thiết để huy động vốn bảo tồn Di sản Huế

16:22 22/06/2021
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, với 1 kỳ mở thưởng/tuần, mỗi năm XSKT tỉnh đưa về nguồn thu cho ngân sách khoảng 80 tỷ đồng. Và nguồn thu từ kỳ mở thưởng XSKT bổ sung theo quyết định số 1198/QĐ-BTC sẽ dành cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.


Chiều 22/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1198/QĐ-BTC về bổ sung lịch mở thưởng xổ số kiến thiết (XSKT) truyền thống cho Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế để huy động nguồn vốn từ hoạt động XSKT cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế.

Theo đó, Bộ Tài chính cho phép Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế bổ sung lịch mở thưởng XSKT truyền thống vào ngày Chủ nhật hàng tuần, kể từ ngày 1/1/2022 bên cạnh lịch mở thưởng theo quyết định số 2715/QĐ-BTC năm 2006 của Bộ Tài chính.

Nguồn thu từ kỳ mở thưởng XSKT bổ sung theo quyết định số 1198/QĐ-BTC sẽ dành cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Huế.

Sau 5 năm thực hiện, Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế tổng kết, đánh giá báo cáo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Trung chỉ đạo các Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, với 1 kỳ mở thưởng/tuần, mỗi năm XSKT tỉnh đưa về nguồn thu cho ngân sách khoảng 80 tỷ đồng. Và nguồn thu từ kỳ mở thưởng bổ sung theo quyết định số 1198/QĐ-BTC sẽ dành cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.


Anh Khoa