Nhiều sai phạm trong giao khoán đất rừng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

14:16 09/10/2021

Ngày 9/10, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng diện tích đất rừng được giao khoán tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Theo đó, từ năm 1994, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (BQL Khu bảo tồn) đã ký 368 hợp đồng khoán bảo vệ và trồng phục hồi rừng cho các tổ chức, cá nhân với tổng diện tích hơn 3.231ha.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm như: BQL Khu bảo tồn đã giao khoán cho 9 tổ chức, 73 cá nhân với tổng diện tích hơn 1.000ha không đúng đối tượng; 48 trường hợp vi phạm hợp đồng khoán nhưng chỉ xử phạt 7 trường hợp, còn lại chưa được kiểm tra xử lý để làm cơ sở cho việc chấm dứt hợp đồng khoán theo quy định; 3 tổ chức và 31 cá nhân được giao khoán tổng diện tích 45ha không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, BQL Khu bảo tồn chưa rà soát, xử lý đối với các trường hợp này.

Nhiều sai phạm trong giao khoán đất rừng tại Bà Rịa - Vũng Tàu -0
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế, cơ quan Thanh tra phát hiện có 48 tổ chức, cá nhân nhận hợp đồng khoán trên đất trồng cây rừng, nhưng có trồng xen kẽ các loại cây khác (15 tổ chức, cá nhân trồng xen kẽ với cây hoa màu ngắn ngày; 29 tổ chức, cá nhân trồng xen kẽ cây nông nghiệp lâu năm - cây ăn trái và 4 tổ chức, cá nhân trồng xen kẽ cây hoa màu ngắn ngày và cây nông nghiệp lâu năm) không đúng mục đích.

Đặc biệt, 6 tổ chức, 8 cá nhân sau khi nhận khoán đã có hành vi xây dựng trái phép hoặc để cho các đối tượng bên ngoài vào lấn chiếm, xây dựng trái phép. 

Cơ quan chức năng cũng phát hiện trong phần giao khoán cho ông Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc, có diện tích hơn 5.900m2 bị bỏ ra ngoài tường rào Khu bảo tồn dẫn đến bị lấn chiếm, xây dựng trái phép...

Việc Khu bảo tồn ký hợp đồng với 15 tổ chức, cá nhân từ năm 1994-2005, nhưng sau khi nhận hợp đồng giao khoán đã ủy quyền cho người khác thực hiện hợp đồng khoán cũng không đúng theo quy định. Mặt khác, có 41 trường hợp trồng cây không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng khoán nhưng BQL Khu bảo tồn không xử lý để làm cơ sở cho việc chấm dứt hợp đồng khoán…

Sau khi kết luận thanh tra được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra. Trong đó, yêu cầu BQL Khu bảo tồn căn cứ nội dung kết luận thanh tra để xử lý và thanh lý hợp đồng đối với các đối tượng vi phạm hợp đồng khoán. Xem xét xử lý các trường hợp giao khoán hợp đồng không đúng đối tượng, không đúng hạn mức diện tích nhận khoán.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì, phối hợp với BQL Khu bảo tồn, UBND xã Bình Châu căn cứ nội dung Kết luận thanh tra để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thẩm quyền tổ chức xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc BQL Khu bảo tồn qua các thời kỳ…

Phú Lữ