Nhiều sai phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ"

Thứ Sáu, 19/04/2024, 08:09

Nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vừa được Thanh tra tỉnh Thanh Hoá tiến hành thanh tra và công bố kết luận. Qua đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá xác định, cần thiết phải truy thu tiền sử dụng đất gần 100 tỷ đồng.

Dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ", thuộc MBQH 3168/QĐ-UBND ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 4602/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, có địa chỉ tại phường Điện Biên, TP Thanh Hoá (Công ty HUD4) là đơn vị làm chủ đầu tư dự án. Dự án có quy mô 68,68ha, được xây dựng dọc theo 2 bên bờ sông Đơ, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn). Tiến độ thực hiện dự án sau khi được gia hạn là từ tháng 4/2012 - 4/2023.

dji_0192.jpg -0
Dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ" hiện còn nhiều khoảng đất trống chưa xây dựng.

Theo kết luận Thanh tra, việc UBND thị xã Sầm Sơn lập hồ sơ mời thầu, mời nhà đầu tư diện tích đất xây dựng nhà ở, đất dịch vụ, đất thương mại, đất chung cư cao tầng nhưng chỉ tính giá trị xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (642,787 tỷ đồng), không tính toán để đưa giá trị xây dựng nhà xây thô, các công trình dịch vụ, thương mại, chung cư cao tầng vào giá trị sàn làm ảnh hưởng đánh giá năng lực nhà đầu tư khi lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định tại tiến c điểm 2.3 khoản 2 Mục III-Thông tư 03/2009/TT-BKHĐT.

Ngoài ra, Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không quy định đấu thầu, đấu giá tiền sử dụng đất. Do đó giá sàn để lựa chọn nhà đầu tư quy định tại tiết c điểm 2.3 khoản 2 mục III phần thứ ba của Thông tư không có tiền sử dụng đất phải nộp. Mặt khác, Quyết định 3563/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ quy định: "tiền sử dụng đất 133.927.184.000 đồng là mức tối thiểu được sử dụng để lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư"; "Giá trị quyền sử dụng đất theo phương án nêu trên để lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và có giá trị trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện". Do đó, việc UBND thị xã Sầm Sơn đưa giá trị tiền sử dụng đất vào hồ sơ mời thầu là không đúng quy định.

Về số tiền 120.989.994.167 đồng "Giá trị quyền sử dụng đất diện tích giao phân kỳ 1 trước khi điều chỉnh quy hoạch" nêu trong Tờ trình 1206/TTr -STNMT của Sở TN&MT, Biên bản họp và Thông báo 4256/HĐTĐGĐ ngày 12/10/2018 của Hội đồng thẩm định giá đất; Tờ trình số 1274/TTr-STNMT của Sở TN&MT và Quyết định số 4172/QĐ- UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Qua kiểm tra cho thấy, trước thời điểm tháng 9/2018, chưa được UBND tỉnh Thanh Hoá xác định và quyết định phê duyệt, Cục Thuế Thanh Hóa chưa có thông báo thu tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) để Công ty HUD4 thực hiện (NSNN chưa theo dõi số tiền này).

Do đó, việc Sở TN&MT xây dựng, trình phương án giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất và Thông báo kết quả thẩm định, Sở TN&MT trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt "tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung NSNN do điều chỉnh Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bên bờ sông Đơ: 1.752.548.000 đồng" (tại Quyết định số 4172/QĐ- UBND ngày 24/10/2018) trong khi chưa có quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất diện tích giao phân kỳ 1 trước khi điều chỉnh quy hoạch, số tiền 120.989.994.167 đồng là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 76/2014/TT-BTC và khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai 2013.

Việc làm như trên của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Thanh Hoá đã dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp NSNN cho phân kỳ 1 là 120.989.994.167 đồng. Đến thời điểm thanh tra, không có cơ quan có thẩm quyền nào theo dõi số tiền phải thu về NSNN 120.989.994.167 đồng.

UBND TP Sầm Sơn đã có các văn bản yêu cầu Công ty HUD4 nộp tiền sử dụng (đất đợt 1) vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính với số tiền 22.734.284.298 đồng. Số tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất đợt 1 tháng 9/2017 đối với diện tích đất 40.493m2 (sau khi trừ số tiền Công ty HUD4 đã tạm nộp cho UBND TP Sầm Sơn - đã nộp vào NSNN) còn phải thu, nộp về NSNN là 98.255.709.869 đồng (120.989.994.167 đồng - 22.734.284.298 đồng).

Những sai phạm, vi phạm trên liên quan đến hàng loạt cán bộ Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá, cụ thể: Đối với vi phạm, khuyết điểm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất đợt 1 (Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 14/9/2017) cho nhà đầu tư nhưng không quy định việc xác định nghĩa vụ tài chính tại thời điểm giao đất. Trách nhiệm tập thể thuộc về Phòng Quản lý đất đai Sở TN&MT và các cá nhân các ông: Huy Ba, Phó trưởng Phòng Pháp chế (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai); Trịnh Xuân Ba, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai (đã nghỉ hưu); Hoàng Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu).

Đối với vi phạm, khuyết điểm thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1) khi nhà đầu tư (Công ty HUD4) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vi phạm khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 trách nhiệm tập thể thuộc về Phòng Quản lý đất đai. Trách nhiệm cá nhân thuộc về các ông: Lê Huy Ba, Phó trưởng Phòng Pháp chế (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai); Trịnh Xuân Ba, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai (đã nghỉ hưu); Hoàng Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu).

Việc xây dựng và trình phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất "phải nộp bổ sung đợt 1 (phân kỳ 1) do thay đổi quy hoạch chi tiết dự án" không đúng quy định, dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp NSNN cho phân kỳ 1, trách nhiệm tập thể thuộc về Phòng Tài chính Kế hoạch Sở TN&MT và các cá nhân: ông Nguyễn Xuân Lộc, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Đỗ Ngọc Việt, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh (nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch); ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch) và ông Đào Trọng Quy, nguyên Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu).

Việc thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất "phải nộp bổ sung đợt 1 (phân kỳ 1) do thay đổi quy hoạch chi tiết dự án" không đúng quy định, dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp NSNN cho phân kỳ 1, trách nhiệm cá nhân thuộc về bà Nguyễn Thị Thủy (thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa - năm 2018) và ông Đỗ Ngọc Việt (nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch - thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 1186/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 05/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất).

Trần Thắng
.
.
.